top of page

Photographing work of other artist / Focení prací jiného umělce


It was a few weeks ago that my friend Honza suddenly calls me and says: "Adri, I have a problem, my photographer is not available and I need somebody to take photos of the current exhibition in our gallery. Do you think you could do it?". So what did you think I said? Of course my answer was: "I am pretty sure I can." So I came to Galerie101 the very next day and took photos of this amazing exhibition of Viktor Freso. In fact I never took photos of an exhibition as I did this time, however once you can work with space and object, there is no difficulty you can face if you are given the natural light, which I was.

Later on, when the day and all the shootings in it was over, we spoke with Honza again: "So how did you like the exhibition?", he asked. And I honestly replied I loved it, specially the little figures/statues standing on the floor. You can not imagine my shock when I learned how much one of those costs. If I knew earlier, I would probably fly around them just to be sure no harm can be done.

So... to sum it, I wish for more jobs like this. It is totally amazing to work and seeing an exhibition in one go. :)

Je to jen pár dnů zpět, co se mi ozval kamarád Honza a říká: "Adri, mám trošku problém, můj fotograf nemůže a já potřebuju někoho, aby nám vyfotil aktuální výstavu v galerii. Myslíš, že bys to udělala?! Co myslíte, že jsem řekla? Samozřejmě jsem odpověděla něco v duchu, že to samozřejmě vyfotím. Hned druhý den jsem nastoupila do Galerie101 a vyfotila nádhernou výstavu Viktora Freša. Vlastně jsem nikdy předtím nefotila výstavu, nicméně jakmile jednou umíte pracovat s prostorem, interiérem a objekty, nebudete čelit v takovém případě žádným nepříjemnostem, tedy za předpokladu, že máte k dispozici denní světlo, což já měla.

Po mém plném dni focení jsme si pak ještě s Honzou volali: "Tak jak se Ti ta výstava líbila?", zeptal se. Upřímně jsem mu odpověděla, že se mi to moc líbilo a úplně nejvíc se mi líbily ty malé sošky, které stály na zemi. Neumíte si představit, jak jsem se vyděsila, když jsem se dozvěděla jejich prodejní cenu. Kdybych to věděla dříve, asi bych kolem nich pro jistotu jen létala.

Co říci závěrem? Přeju si víc podobných prací. Není nic lepšího, než pracovat a u toho se dívat na výstavu. :)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page